{ Usługi i szkolenia }

Fotogrametria niskiego pułapu

Fotogrametria niskiego pułapu

Usługi i szkolenia

Mapy terenu zgłębią, oznaczenia numeryczne obiektów w terenie, chmury punktów, foto-modele obiektów w 3D. Pomiar objętość terenu.

Zapytaj o ofertę
Zapytaj o ofertę